couple-in-love-1031744_1920

Vad är Bona Vivo?
Bona Vivo betyder ”Bättre Liv”, och vi vill hjälpa alla människor som funnit fördelarna med mindre kolhydrater i kosten. För de som letar efter mat med mindre kolhydrater är det inte lätta att hitta bra produkter. Utbudet är mycket begränsat. Det är också lätt att tröttna på falska och felaktiga innehållsförteckningar. Därför är det Bona Vivos ambition att skapa/producera och öka antalet tillgängliga alternativ för den som önskar en kost med mindre kolhydrater, samt att alltid presentera en ärlig och korrekt innehållsförteckning.